Dokumentumtár

összesen: 23 találat 1/1 oldalon

Adóügyek

E-ÜGYINTÉZÉS

Hagyatéki ügyintézés

Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez a közlekedési nyilvántartásba

Kaposszerdahely telepengedély

Kaposszerdahely Településrendezési eszközök 2018

Kaposszerdahely településrendezési terve

Kereskedelmi Nyilvántartás

Kerti hulladék égetésének szabályai

Közszolgáltatási szerződés

Kutak vízjogi üzemeltetési eljárása letölthető

Lakossági zöld hulladék gyűjtésére igénylőlap

Méhészetek nyilvántartása

Nyilvántartás szálláshely üzemeltetési engedélyről

Óvodai felvétel iránti kérelem

Roma Ifjúsági Gyerektábor Szülői Beleegyező Nyilatkozat

Szolgáltatás kérelmezése szociális étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás

Tájékoztató Szociális tűzifáról letölthető nyomtatványok

Tájékoztató üveggyűjtő pont használatához

Telekbejárók és csőátereszek átépítéséhez engedélyeztetés-letölthető

Települési támogatási kérelmek

Települési vízkárelhárítási védekezési terv

Tiszta udvar rendes ház -legszebb virágos előkertek- nevezési lap letölthető